LUISTERBOEK – nu online

AVONTUREN IN MAGISCH LEVEN – DEEL 1 ADEM EENS BLAUW

light, forest, away-3130988.jpg

Voor de luisteraar, van Arthakusalin

NOTEN

Hoofdstuk 1: Als in een hangmat tussen de sterren

°°Kisa Gotami: deze vrouw verloor haar zoon en wanhoop en verdriet deden haar op zoek gaan naar hulp om haar kind opnieuw leven in te blazen. Uiteindelijk kwam ze bij de Boeddha die beloofde haar te helpen op voorwaarde dat ze een mosterdzaadje mee bracht van een huis waar nog niemand gestorven was. Ze zwierf rond zoekend en hopend maar in elk huis was wel iemand gestorven…

°°…zet mij terzijde neer op een voor mij toebereide zetel: naar de vertaling van de Pali-canon naar het Nederlands door Jan de Breet en Rob Janssen

Hoofdstuk 2: Verzacht me in mijn broeders en zusters

°°dharmacari: mannelijk Ordelid van Triratna – vrouwelijk: dharmacarini. Betekent “wandelaar in de Dharma”

°° Witte Tara: Bodhisattva geassocieerd met lang leven. Amitabha: Boeddha van Oneindige Liefde

Hoofdstuk 3: Kreupelhout

°°Dhamma of Dharma: hier in de betekenis van visie en leer van de Boeddha

Hoofdstuk 4 : Changing of the Guards

°°chapter: kapittel, regelmatige samenkomst van lokale Ordeleden op basis van hun toewijding aan Boeddha, Dharma, Sangha

°°Dhammapada: één van de best gekende boeddhistische geschriften in verzen; onderdeel van de Khuddaka-Nikaya van de Pali-canon

°°Mi gruwelt dat ic leve: citaat van Hadewijch uit Lied 16. Hadewijch is één van de eerste mystieke schrijfsters van de Lage landen.

Hoofdstuk 5: Moeder

°°Broeder Isidoor: werd vooral bekend door zijn intens gebedsleven, zijn liefdadigheid en eenvoud. Zijn bedevaartsoord is in Kortrijk.

Hoofdstuk 6: Het lieflijke geluid van alleen maar ja

°°Boeddharupa: Boedha-beeld

Hoofdstuk 7: Kunnen ontvangen

°°De drie beschutplaatsen of toevluchten: Boeddha, Dharma en Sangha

Hoofdstuk 8: In de mond van de Boeddha

Een hoofdstuk dat niet geteld wordt: De Witte Dame van het Stille meer. Een belijdenis in gebed.

°°Ophelia: schilderij van John Everett Millais

°°Augustinus: bisschop van Hippo, kerkvader, 4e-5e eeuw na Chr

°°overvaeren: overvaren maar dan in de spelling die Hadewijch onder andere gebruikte

°°khusa-gras: werd lang gebruikt als heilige plant in verschillende tradities. Volgens vroeg-boeddhistische bronnen zat de Boeddha op dit gras toen hij Ontwaakte

Hoofdstuk 10; Gezeten onder een boom

°°Westerbegraafplaats: bekend begraafpark in Gent

—————————————————————————————————————————————————

Kalyanagita op gamba (eerst Beata Viscara na even stemmen) en dan Love’s Farewell

en gitaar (een door haar gecomponeerde Amitabha-mantra)